Normes del Grup (CAT)

Mantenir aquesta pàgina i el grup a Meetup.com li costa a l’Organitzador una tarifa mensual. Aquesta tarifa s’intentarà cobrir amb les donacions que els participants de les activitats vulguin fer i amb les vendes que es facin a la tenda del grup (pulsa aquí).

Pulsa aquí, si quieres leer las normas en español. Click here, if you want to read the rules in english.

1. Normes generals del grup

 • 1.1. Per a poder pertànyer a aquest grup has de tenir almenys 18 anys.
 • 1.2. És recomanable per als membres del grup tenir un perfil únic per poder identificar la persona fàcilment. Es recomana utilitzar un nom d’usuari que no es repeteixi amb facilitat (el teu nom de pila normalment ho complica molt) i publicar una fotografia en el seu perfil on se’ls pugui veure clarament la cara. D’aquesta manera es facilita el poder identificar les persones en els llocs de trobada.
 • 1.3. Aquest grup no té ànim de lucre i la pertinença al mateix pot ser cancel•lada per l’Organitzador pels motius que ell consideri oportuns. Generalment, per motius que consideri problemàtics o nocius per al grup (com actitud o comportament negatiu cap altres membres del grup, destorbin l’harmonia del grup, etc.). Aquests membres no podran ser membres del grup de nou
 • 1.4. Els suggeriments d’activitats són sempre benvinguts. Si tens una activitat que vols que es programi, comença una Conversa. Hi estarem agraïts per elles i les tindrem en compte, però no es pot assegurar que hi hagi algun Organitzador interessat en publicar-les. També pots animar-te a organitzar-la tu mateix i convertir-te en Organitzador d’Activitats: mira aquí com pots fer-ho.
 • 1.5. Aquells membres que enviin publicitat o spam, o l’emprin per a captar clients, seran suspesos com a membres del grup i bloquejats sense que puguin tornar a ser-ho. Per tant, noms d’usuari amb significat comercial no estan permesos. Això també inclou promocionar altres grups, siguin o no de Meetup.
 • 1.6. Aquest grup no té cap intenció de posicionar-se políticament. És per això, que està terminantment prohibit programar esdeveniments o enviar missatges als membres del grup que tinguin algun contingut polític o promocionin esdeveniments de naturalesa política. Incomplir aquesta regla comporta l’expulsió immediata del grup.

2. Normes per a activitats

 • 2.1. L’Organitzador d’una Activitat es reserva el dret de crear l’activitat amb el nombre màxim de persones que ell/ella consideri. Normalment les activitats es limiten a 12-20 persones, en funció:
  • de la dificultat de l’activitat,
  • per la necessitat d’avançar de forma compacta, per a evitar que el grup es perdi
  • u altres motius que l’Organitzador d’Activitats consideri.
 • 2.2. L’Organitzador d’una Activitat es reserva el dret de publicar una activitat establint certs criteris per a poder participar-hi:
  • a) Pot rebutjar la inscripció d’una persona per motius de risc per al grup (dificultat, material insuficient o inadequat, actitud o comportament inapropiat cap a altres membres del grup, etc.). El rebuig haurà de se justificat per l’Organitzador d’una Activitat en persona (si es produeix en el lloc de trobada) o mitjançant un e-mail a la persona rebutjada (si el rebuig és anterior a l’activitat).
  • b) Incloure criteris determinats de natura objectiva per a poder atendre a una activitat (per exemple, activitats per a persones que no han participat mai abans en una activitat, persones que conec d’una altra sortida i poden aguantar el ritme o tenen la tècnica/coneixements adequats, etc.) . En cap cas aquests criteris hauran de ser de naturalesa subjectiva o personal (com, aquesta persona em cau bé, aquestes tres persones són amigues meves,etc.).
 • 2.3. Abans que se’t permetés ser usuari de Meetup, vas tenir que indicar que havies llegit i acceptat les condicions de servei de Meetup (Meetup’s Terms of Service). Una de les més importants seccions d’aquestes condicions és la secció 6 (Section 6) que es refereix a responsabilitats legals pel que fa a Organitzadors. Aquí tens l’enllaç per revisar-lo. En llenguatge senzill, TU i només tu, ets responsable de la teva seguretat mentre que participis en una activitat de Meetup. Addicionalment, per adequar-se a la legislació catalana i espanyola, demanant participar a una activitat estàs acceptant el contingut de la pàgina de Responsabilitat d’Activitats.
  NOTA: No et refiïs de persones o organitzadors «improvisats» que pretenguin semblar professionals o experts per tenir una llicència FEEC o pertànyer a un club excursionista. Això només prova que ell/ella tenen prou diners per pagar la llicència FEEC. Els membres del FEEC i/o FEDME no són professionals d’esports de muntanya si no és que tinguin altres qualificacions legals que pots consultar a FEEC .
 • 2.4. Despeses de viatges en cotxe:
  • a) La despesa màxima que un Organitzador pot publicar per un vehicle NO PODEN SER MAI MÉS ELEVADES QUE el següent càlcul:
   Preu del viatge total (a dividir entre els viatgers del cotxe) = P + (KM * CO * CC) + DE, on:
   • P = despeses dels peatges de tots els trajectes per realitzar
   • KM = Kilòmetres de tots els trajectes per realitzar
   • CO = Consum del vehicle (el consum màxim del vehicle que es pot emprar pel càlcul és de 10 litres/100 Km)
   • CC = Preu del combustible (el preu actual del combustible que empri el vehicle)
   • DE (desgast del vehicle) = KM * 0,15 €
  • b) L’Organitzador de l’esdeveniment podrà decidir en publicar-lo si les despeses a repartir entre els ocupants d’un vehicle (incloent conductor) són:
   • una quota única,
   • o un rang. En aquest cas s’aconsella que el rang tingui en compte els diferents consums de combustible que poden tenir diferents cotxes.
  • c) En qualsevol d’ambdós casos (rang o quota única), tots els conductors estan obligats a cobrar la despesa indicada per l’Organitzador de l’Esdeveniment, encara que per a ell no representi cap despesa. Si així ho desitja, pot donar-ho a l’organitzador per a ajudar a cobrir les despeses d’aquest grup, però en qualsevol cas, és la seva elecció.
  • d) En el cas de vehicles d’una ocupació màxima superior a 5, la quota (o rang) per aquest vehicle es calcularà de forma proporcional al nombre màxim de places.
  • e) L’Organizador de l’esdeveniment pot publicar en la descripció del mateix, el trajecte a realitzar fins al destí, per a que tots els vehicles arribin sense grans diferències de temps. En aquest cas, és obligació del conductor realitzar aquest trajecte.
  • f) En cas de multa o accident, valen la llei i normes de trànsit del país per on es circuli.
   • Una multa por excés de velocitat la pagarà únicament el conductor.
   • En cas d’avaries, les reparacions corren a càrrec del propietari del vehicle (no es dividiran entre els participants, és per això que es pot cobrar el desgast del vehicle).
   • Si el vehicle quedés inutilitzable, en cas de despeses addicionals per retornar, aquests correran a càrrec de cadascun (no serà responsabilitat del conductor).
  • g) Aquell participant que no aboni al conductor les despeses que suposen el viatge, no podrà participar a cap activitat fins que no hagi pagat al conductor la quantitat oportuna.
  • h) Si un participant no fa tots els trajectes a un vehicle al qual estava assignat (p.ex. només va a l’anada o tornada), si el conductor o algun dels altres viatgers del mateix vehicle així ho decideix, haurà d’abonar el trajecte complet (per a no generar més despeses de les previstes a conductor i resta de viatgers). Això no és vàlid en el cas l’Organitzador decideixi repartir les despeses entre tots els participants.
 • 2.5. A algunes activitats està permès als participants portar convidats.
  • a) Els convidats no poden ser persones que tinguin prohibida la pertinença al grup. Contacta amb l’Organitzador del grup, si necessites informació detallada sobre aquesta norma i sobre les persones que no tenen permesa la participació.
  • b) L’Organitzador d’una Activitat té la potestat de decidir si els membres que assisteixen per primera vegada a una activitat del grup puguin portar convidat o no.
 • 2.6. Per a totes les activitats(sobretot les de més d’un dia), es podrà establir per part de l’Organitzador una quota d’inscripció (la quantitat serà la que l’Organitzador de l’Activitat consideri). Aquesta quota serveix per a tenir més seguretat de que la persona vindrà i es descomptarà del total que s’hagi de pagar a l’activitat.
  • a) Si una persona cancel•la la seva participació sense un motiu degudament justificat, perdrà aquesta quantitat (que s’emprarà per a compensar despeses derivades de la cancel•lació o del manteniment de Meetup.com). D’aquesta forma, s’evita que hi hagi persones que reservin la seva plaça ràpidament sense saber si finalment podran participar o no.
  • b) La manera de pagar depèn de l’Organitzador de l’Activitat. Normalment és una transferència bancaria.
 • 2.7. Ajuda a l’organitzador en tot el que puguis. Intenta adaptar-te a l’activitat i no l’activitat a tu. Això no és una agència de viatges i organitzar activitats requereix força temps a vegades. L’organitzador no treu diners amb això. Intenta que tingui el mínim treball possible. L’organitzador pot rebutjar qualsevol petició que se li faci. Exemples de comportament adequat:
  • Vols venir amb el teu gos?
   • Si no portes cotxe, publica un comentari per preguntar als conductors si els importaria portar un gos. Si algú ho accepta, haurà de comunicar a l’organitzador o publicar un comentari en l’activitat.
   • Anem a passar una nit a algun lloc? Truca tu mateix a l’hotel, alberg o refugi si vols saber si accepten gossos. Si l’establiment no s’ha publicat encara, pregunta a l’organitzador. [/ list ]
   • Vols dormir en un altre lloc?
    • Organitza-ho tu mateix i digues-li a l’organitzador. Si la població/lloc de l’activitat és coneguda, busca tu mateix altres opcions i anomena’ls tu mateix. No preguntis a l’organitzador per alternatives si tens suficient informació per buscar tu mateix.
   • Assignació a cotxes:
    • En algunes activitats canviar l’assignació dels cotxes no és tan fàcil. Especialment en actitivats d’esquí / snowboard o amb molta gent o diferents opcions. Si tothom vol canviar la seva assignació al final representa prou feina
    • Si vols anar en el cotxe d’algú, escriu-ho al comentari en inscriure’t a l’activitat. Tot i així, pot ser que no vagis en aquest cotxe si no és possible (Usualment per requeriments d’espai per a equip).
  • 2.8. A qualsevol membre del grup que organitzi una activitat no se li permet obtenir benefici econòmic d’ell. Les quantitats que es carreguin a una activitat només han de servir per a cobrir les seves despeses. En cas contrari, aquesta persona serà expulsada permanentment del grup.
  • 2.9. Els conductores tenen preferència per a participar a una activitat sempre que el seu cotxe sigui necessari. Els Organitzadors d’Activitats podran deixar entrar abans a persones que ofereixin el seu cotxe per a que s’incrementin les places d’una activitat, fins i tot a més conductors per a tenir cotxes de reserva per si fallés un.
  • 2.10. Quan un conductor sol•licita participar en una activitat (sense convidat), pot sol•licitar (ha de ser informat en el seu comentari de la reserva) que un altre membre (un sol) salti a la primera posició de la llista d’espera per a participar a l’activitat. Aquest privilegi existeix donat que aquest grup existeix gràcies als conductors.
  • 2.11. Totes les inscripcions a una activitat (inclús de convidats) s’han de gestionar a través de les opcions que ofereix la pàgina del grup. Evita enviar comentaris o e-mails de l’estil “Estic interessat(da), si us plau afegeix-me”. L’Organitzador de l’Activitat pot ignorar i/o esborrar els e-mails i comentaris que s’afegeixin a l’activitat amb aquesta voluntat.
  • 2.12. Pots estar inscrit a tantes llistes d’espera com desitgis, però una vegada entris a una activitat, preocupat d’esborrar-te de les llistes d’espera de les activitats que succeeixin a la vegada a la que ja estàs inscrit. Podries entrar a una altra d’aquestes activitats i no podent estar a dos llocs alhora, et guanyaries un No-Show (veure capítol següent).
  • 2.13. Si no pots entrar a la llista de participants d’un esdeveniment, i així i tot proves d’unir-te a l’esdeveniment en contra de la voluntat del seu organitzador, l’afiliació a aquest grup serà rebutjada. El límit d’assistents hi és per alguna raó.


  3. Normes de no assistència a activitats
  • 3.1. En aquest grup, el respecte pels demés és un principi bàsic pel seu funcionament. Amb l’objectiu d’evitar actituds i esdeveniments que puguin produir problemes s’introdueix el concepte de No-Show (no assistència). Un No-Show no és només no assistir a una activitat sense un motiu de pes. En les següents circumstàncies, un membre del grup pot guanyar un o més No-Shows:
   • a) (+2 No-Shows) No assistir a una activitat per la qual s’ha reservat un lloc.
   • b) (+2 No-Shows) El conductor d’un vehicle que no apareix a una activitat sense avisar o cancel·la sense motiu justificat amb menys de 48 hores per endavant (comptant des de l’hora d’inici de l’activitat).
   • c) (+1 No-Show) No pagar la reserva d’una activitat en el temps donat pel seu Organitzador, pot comptar com no assistència si l’Organitzador així ho considera (como per exemple per l’impacte o complexitat de l’organització).
   • d) (+1 No-Show) Canviar l’assistència a una activitat de Si a No durant el període de pagament comunicat per l’Organitzador (o sigui, després de rebre el correu amb la informació de com fer el pagament, fins la data límit), també pot comptar com no assistir-hi sense avisar. Aquesta regla no s’aplica si et trobaves a la llista d’espera i vas entrar per la baixa d’una persona.
   • e) (+1 No-Show) Canviar l’assistència a una activitat de Si a No, durant les 48 hores anteriors a que una activitat comenci (comptant des de l’hora d’inici de l’activitat).
   • f) (+1 No-Show) Si un convidat no apareix, se li suma 1 No-Show a la persona que el va convidar. Si aquesta tampoc apareix, s’haurà guanyat 2.
   • g) (+2 No-Shows) Un Organitzador que es detecti que no assigna No-Shows o permet la participació de membres amb 3 No-Shows o més.
  • 3.2. Alguns aclariments:
   • a) Apuntar-se a dues activitats simultànies compta com No-Show encara que apareguis a una d’elles. Si algun Organitzador s’adona prèviament de que això succeirà, pot modificar la Reserva de la persona en qüestió en la seva activitat sense avisar.
    • a) Això no prohibeix estar en llistes d’espera d’activitats simultànies, però has de preocupar-te d’esborrar-te d’aquestes llistes una vegada entris en una activitat.
   • b) Un No-Show ja assignat no pot eliminar-se per explicacions a posteriori donades per la persona que el rep. Les explicacions han de donar-se abans de que s’assigni a algú el No-Show. Si es pot demostrar un error per part de l’Organitzador en aplicar les regles, el No-Show podrà ser esborrat.
   • c) Els No-Shows assignats pels motius a), c), d), e), f) de la regla 3.1, no podran ser perdonats quan s’al·leguin casos de força major (accident, malaltia, etc.). Els Organitzadors d’aquest grup no volem la responsabilitat de jutjar si algú diu la veritat o no. És per això, que els No-Shows es poden recuperar (veure més endavant).
  • 3.3. Gestió dels No-Shows:
   • a) L’Organitzador d’una activitat està obligat a assignar No-Shows segons les regles del grup.
   • b) En finalitzar l’esdeveniment, el seu Organitzador editarà la llista d’assistents del mateix i indicarà que la persona en qüestió ha realitzat un No-Show utilitzant la funcionalitat de Meetup. Haurà de recordar aquells No-Shows produïts abans de la realització de l’esdeveniment i encara no estant en la llista d’assistents, haurà d’indicar el seu No-Show.
   • c) El No-Show haurà de ser indicat per l’Organitzador en el camp de Nickname de la següent manera: s’afegeix al text ja existent al Nickname el caràcter «#» (2 si guanya dos NoShows de cop), el tipus de No -Show (a, b, c, d, e, etc. segons s’especifica a la regla 3.1 i la data en la qual va succeir el no Show (no l’esdeveniment) en el format aammdd). Per exemple, per a una persona amb un convidat que no es presenta (ni el convidat) el 05/11/2016 a un esdeveniment al que estava apuntat, haurà de anotar al Nickname «##af161105».
   • d) L’Organitzador de l’esdeveniment avisarà als organitzadors del grup en el cas de no poder assignar el No Show (a un altre Organitzador)
  • 3.4. Aquells membres del grup que tinguin 3 No-Shows o més al seu Nickname tindran prohibida la seva participació a activitats durant 6 mesos. És responsabilitat de l’Organitzador d’una Activitat no acceptar a membres que tinguin 3 No-Shows o més (###) al seu Nickname.
  • 3.5. No hi ha un procediment automàtic per l’esborrat de No-Shows. Per a que s’esborrin els No-Shows d’un membre, ell mateix ha de sol·licitar-ho als organitzadors del grup (no de l’esdeveniment).
   • Si en revisar la sol·licitud, el membre en qüestió va realitzar les darreres 6 activitats sense fer un No Show, , se li esborrarà la darrera marca de No-Show.
A %d blogueros les gusta esto: