Categoría: Normas del grupo

 • Normas del Grupo (ES)

  Normas del Grupo (ES)

  Mantener esta página web y el grupo en Meetup.com tiene unos costes mensuales que paga el Organizador. Estos costes se intentarán cubrir con las donaciones que los participantes de los eventos quieran hacer y con las ventas de la tienda del grup (pulsa aquí).

  Leer más

 • Normes per a Organitzadors (CAT)

  Normes per a Organitzadors (CAT)

  És molt important respectar l’esperit del grup i totes les seves regles. Ha estat una feina dura crear un grup popular com aquest des del no res. Aquestes normes són aquí per evitar els errors del passat.Hi ha diferents tipus de rols en Meetup (organitzadors). En aquest grup només es fan servir els de «Co-Organitzador» […]

  Leer más

 • Normas para Organizadores (ES)

  Normas para Organizadores (ES)

  Es muy importante respetar el espíritu del grupo y todas sus reglas. Ha sido un trabajo duro crear un grupo popular como éste desde la nada. Estas normas están aquí para evitar los errores del pasado.Hay diferentes tipos de roles en el grupo (organizadores). En este grupo sólo se usan los de «Co-Organizador» y «Organizador […]

  Leer más

 • Rules for Organizers (EN)

  Rules for Organizers (EN)

  It is very important to respect the spirit of the group and all its rules. It has been a hard work to create a popular group like this one from nothing. These rules are here to avoid past mistakes.There are different types of Roles in Meetup(Organizers). In this group only the roles “Co-Organizer” and “Assistant […]

  Leer más

 • Normes del Grup (CAT)

  Normes del Grup (CAT)

  Mantenir aquesta pàgina i el grup a Meetup.com li costa a l’Organitzador una tarifa mensual. Aquesta tarifa s’intentarà cobrir amb les donacions que els participants de les activitats vulguin fer i amb les vendes que es facin a la tenda del grup (pulsa aquí).

  Leer más

 • Membership Rules (EN)

  Membership Rules (EN)

  The Organizer pays a monthly fee to Meetup.com to maintain the group and also this site. To cover this costs all members can make donations to the Event Organizer when they take part in any event or they can buy any products from our online store (click here).

  Leer más