Publicaciones

 • Responsabilitat d’activitats (CAT)

  Responsabilitat d’activitats (CAT)

  Abans que se’t permetés ser membre d’aquest grup, vas tenir que acceptar les condicions de servei de Meetup (Meetup’s Terms of Service). Una de les més importants seccions d’aquestes condicions és la secció 6 (Section 6) que es refereix a responsabilitats legals pel que fa a Organitzadors. Aquí tens l’enllaç per revisar-lo. En llenguatge senzill, TU i […]

  Read more

 • Responsabilidad de actividades (ES)

  Responsabilidad de actividades (ES)

  Antes de que se te permitiera ser miembro de este grupo, tuviste que aceptar las condiciones de servicio de Meetup (Meetup’s Terms of Service). Una de las más importantes secciones de estas condiciones es la sección 6 (Section 6) que se refiere a responsabilidades legales con respecto a Organizers. Aquí tienes el enlace para revisarlo. En lenguaje […]

  Read more

 • Event disclaimer (EN)

  Event disclaimer (EN)

  Before you were allowed to join our group, you had to accept Meetup’s Terms of Service. One of the most important sections in these terms as an Event Host, is Section 6 which refers to liability. Here is a link for your review. In simple language, you and only you, are responsible for your safety at all […]

  Read more

 • Com organitzar una activitat? (CAT)

  Com organitzar una activitat? (CAT)

  Aquesta pàgina intenta ser una guia pels organitzadors d’activitats (novells i experimentats). Aquesta és una llista de consells i no s’ha de prendre com una llista de regles. Pots enviar-nos qualsevol suggeriment que creguis que pot ser d’utilitat.

  Read more

 • ¿Cómo organizar un evento? (ES)

  ¿Cómo organizar un evento? (ES)

  Este documento pretende ser una guía para los organizadores de eventos (principiantes o experimentados). Es una lista de consejos, no debe interpretarse como una lista de reglas. Envíame cualquier sugerencia que consideres pueda ser útil.

  Read more

 • How to organize an event (EN)

  How to organize an event (EN)

  This page pretends to be a guide or check list for all event organizers (new ones and experienced). It is a list of advices. It should not be understood as a list of rules. Send me please any suggestions that you think that would be useful.

  Read more